Garantie

vloklogoGoede en duidelijke afspraken zijn uiteraard de basis voor een geslaagd project. Mocht er iets zijn, dan is het, voor u als klant, goed te weten dat Klusbedrijf Weltevree B.V. is aangesloten bij de VLOK, de brancheorganisatie voor klus- en onderhoudsbedrijven. Dit betekent dat op alle leveringen en/of diensten van Klusbedrijf Weltevree de VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden van toepassing zijn. Wat betekent dit nu voor u?

Algemene voorwaarden

In de VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden 2015 wordt een duidelijke garantie geboden van een jaar op de verrichte werkzaamheden. Deze voorwaarden zijn tweezijdig. Dit betekent dat deze voorwaarden de instemming hebben van de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis. Mocht er eventueel een geschil ontstaan over de werkzaamheden, dan kunt u – vanwege ons lidmaatschap van de VLOK – dit geschil voorleggen aan de onafhankelijke Geschillencommissie Klussen- en Vloerenbedrijven te Den Haag. Dus: geen dure en langdurige procedure voor de rechter om ervoor te zorgen dat het geschil wordt opgelost, maar een geschillencommissie die hierover een bindende uitspraak doet.

Nakomingsgarantie

De VLOK-nakomingsgarantie is een extra garantie voor consumenten, die gebruik maken van de diensten van een VLOK-klussenbedrijf. Deze nakomingsgarantie tot € 10.000,- is verwoord in artikel 15 van de VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden 2015. Het is zelfs mogelijk dat partijen de nakomingsgarantie uitbreiden tot € 50.000,-! Voor een goed begrip leggen wij hierna uit wat er nog meer zoal speelt rond garanties.

Als klant van een (klussen-)bedrijf hebt u recht op garantie. Dat is in de wet op het consumentenrecht zeer uitgebreid geregeld. De klant kan een klussenbedrijf niet alleen aanspreken op de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden. De klant kan het klussenbedrijf ook aanspreken op gebreken aan onderdelen die door het klussenbedrijf zijn geleverd. Denk bijvoorbeeld aan defecte sloten of kranen. Vanzelfsprekend kan het klussenbedrijf zijn leverancier weer aanspreken op eventuele gebreken. Op grond van artikel 13 van de VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden 2015 geldt een basisgarantietermijn van één jaar: “Het klussenbedrijf garandeert dat eventuele na de oplevering aan de dag getreden gebreken gedurende een termijn van een jaar vanaf de oplevering kosteloos zullen worden verholpen, tenzij hij aantoont dat het gebrek geen gevolg is van het werk”. Indien uit de wet een langere garantietermijn voortvloeit, is die langere termijn van kracht.

Is de garantie van het klussenbedrijf spijkerhard? Dat is een logische vraag van een klant die zekerheid zoekt. Het antwoord is: ja en nee. Ja, de klant heeft recht op garantie en het klussenbedrijf moet de garantie waarmaken. Nee, de klant heeft geen garantie meer wanneer het klussenbedrijf failliet is. In dat geval houdt het op. Althans in de meeste gevallen. Alleen de klant die van tevoren zekerheid heeft verkregen in de vorm van bijvoorbeeld een bankgarantie, kan hij daaraan mogelijk rechten ontlenen.

Wanneer een klussenbedrijf – na daartoe te zijn aangemaand door de Geschillencommissie – toch geen gehoor wil of kan geven aan de uitspraak van de Geschillencommissie, dan schiet de VLOK u te hulp en neemt de verplichting over en zorgt voor een schadevergoeding tot € 10.000. Wanneer er sprake is van een hogere schadetoekenning, dan zal de VLOK het meerdere samen met u proberen te verhalen. Kortom: de VLOK is er ook voor u als klant. Duidelijk verhaal, toch?!